Zápis do MŠ

Seznam přijatých dětí

Přijaté děti

Vydávání žádostí od 1.4. do 30.4.2023

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat dvěma způsoby:

a/ vyzvednutí v mateřské škole po telefonické domluvě

b/ elektronické vydání přihlášky na web stránkách školy  

Přihláška pro zápis ke stažení

Příjem vyplněných žádostí ve dnech 3.5 a 4.5. 2023 od 8:00 – 16:00 hod.

Podání vyplněných žádostí

 1. osobní v den zápisu
 2. datovou schránkou

Doklady k zápisu:

 • rodný list dítěte
 • místo trvalého pobytu
 • u cizinců platný pas s povolením pobytu na základě mezinárodní ochranydítěte na území ČR delším než 90 dní
 • doklad řádného očkování dítěte s razítkem lékaře

Cizinci

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávnění pobývat na území  ČR po dobu delší než 90 dní a mají udělené povolení mezinárodní ochrany.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Vyhodnocení žádostí od 17.5.2023

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí /nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Ředitelka školy Vás bude kontaktovat jedním ze způsobů uvedených na základě údajů v přihlášce.

Kritéria řízení pro stanovení pořadí dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijímání  dětí do MŠ jsou vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

I. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Studnice v obci Studnice, okres Vyškov, které před 31.8.2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku.

 1. Trvalý pobyt dítěte v obci Studnice 100 bodů

Trvalý pobyt dítěte mimo obec Studnice                     0 bodů

 1. Věková skupina

předškolák šestiletý                                                  200 bodů

předškolák pětiletý                                                   160 bodů

čtyřleté dítě                                                              120 bodů

tříleté dítě                                                                   80 bodů

 1. Sourozenec v MŠ

již navštěvuje MŠ a bude navštěvovat i po 1.9.2023  40 bodů

 1. Zaměstnanost zákonných zástupců

zaměstnána  matka /samoživitelka/

od doby požadovaného nástupu                              100 bodů

zaměstnanost obou zákonných zástupců                100 bodů

zaměstnanost jednoho zákonného zástupce                0 bodů

 

 II. Kritéria pro přijímání ostatních dětí

 1. Trvalý pobyt dítěte v obci Studnice 100 bodů

Trvalý pobyt dítěte mimo obec Studnice               0 bodů

 1. Věková skupina

předškolák sedmiletý                                            240 bodů

tříletí, kteří dosáhnou od 1.9. do 31.12.2023         80 bodů     

dvouletí                                                                     0 bodů               

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě na základě jednotlivých kritérií získalo.

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit a to:

 • pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě.

 V případě volné= kapacity budou po ukončení přijímacího řízení přijímány děti – mladší, které nedosáhli věku tří let k 31.12.2023

 

Copyright © 2023 ms-studnice.cz | Webdesign: ir-webdesign.com - tvorba webových stránek