Denní režim

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin.

 

ORIENTAČNÍ ČAS NÁPLŇ
 6:30 - 8:30 scházení se dětí, volné hry, nabídka činností částečně řízené učitelkou, individuální činnosti s předškoláky (příchod dětí nejpozději do 8:30, předškoláci do 8:00 hodin)
8:30 - 8:45 pohybová chvilka; komunitní kruh
8:45 - 9:00 postupná svačina
9:00 - 9:45 didakticky cílené činnosti, volné hry
9:45 - 11:45 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:45 - 12:30 hygiena, příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek, odchod dětí domů po obědě (12:15 – 12:30)
12:30 - 14:30 četba pohádky, odpočinek, individuální činnost s předškoláky, klidové hry pro nespící děti
14:30 - 15:00 vstávání dětí, hygiena, postupná svačina
15:00 - 16:30 pohybové aktivity, didakticky cílené činnosti, uzamčení MŠ v 16.30 hod.

Copyright © 2023 ms-studnice.cz | Webdesign: ir-webdesign.com - tvorba webových stránek